Hvorfor minirens

Nedsivningsanlæg eller biokube til rensning af spildevand?

De fleste af os har hørt om et nedsivningsanlæg som en løsning til bortledning af husspildevand, hvis ens bolig er placeret uden for et kloakeret område – enten uden for byområde eller i et sommerhusområde.

Et nedsivningsanlæg er meget kort fortalt et system, der afleder spildevandet til naturlig rensning i jorden. Det består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og fordelerrør også kaldet sivestrenge, som er gravet ned i jorden. Spildevandet opsamles i bundfældningstanken, hvor alle faste dele bliver separeret fra. Herefter løber vandet videre til pumpebrønden, som pumper vandet ud i sivestrengene. Herfra siver vandet gennem rørene og ned gennem jorden, hvor det renses naturligt inden, det rammer grundvandet.

Hvorfor vælge biokube fremfor et nedsivningsanlæg?

BioKube er et fremtidssikret renseanlæg. Det traditionelle nedsivningsanlæg er allerede blevet forbudt i Tyskland. Dette fordi denne type anlæg leder spildevandet urenset ned i undergrunden, hvilket ikke harmonerer med de politikker, der bliver ført omkring miljø og klima herhjemme og i verden. BioKube er således både et fremtidssikret valg og et miljøbevidst valg som en løsning til rensning af husstandens spildevand.

BioKube er den rigtige løsning på den lange bane set i forhold til miljøet, men også i forhold til din pengepung. Der er mange penge at spare i det lange løb ved at vælge et BioKube minirenseanlæg, for det holder væsentligt længere end et nedsivningsanlæg. Et nedsivningsanlæg skal typisk sløjfes efter 10- 15 år, hvor det skal graves op og grusset, som sivestrengene ligger i, skal deponeres på en kontrolleret losseplads grundet de kemikalier, det indeholder. Udgifterne til sløjfning af et anlæg løber ofte op i over 40.000 kr.

På alle BioKube anlæg er der mindst 20 års forventet levetid. Alle typer anlæg fra BioKube opfylder alle de rensekrav, som den danske stat stiller og alle modeller bygger på vores patenterede renseteknologi. De er alle CE mærkede og de er omfattet af vores serviceordning – og din kommune vil godkende anlægget som en helt legal renseløsning.

Kort sagt er der rigtig mange fordele ved at vælge vores anlæg fremfor nogle af de mere kendte og traditionelle løsninger.

biokube

Er du stadig i tvivl eller har du spørgsmål?

Vores dygtige medarbejdere er altid klar til at give gode råd og besvare spørgsmål på telefon 23 32 13 68. Og derudover kan du også læse mere på vores side, hvor vi har samlet en masse gode fordele for at vælge BioKube