Handlingsplan

Du har fået påbud om forbedret spildevandsrensning

1.

Efter du har ringet til os, kommer vores kloakmester ud og kigger hos jer. Vi har en dialog om de bedste løsninger og muligheder.

2.

Når vi bliver enige om detaljerne udarbejder vi et færdigt tilbud vi sender til dig

3.

Accept af tilbud

4.

Ansøgninger/tilladelser hos kommunen skal herefter udarbejdes, og bare rolig, alt dette sørger vi for.

5.

Tilladelserne fra kommunen kommer (1-8 uger, Dette variere fra kommune til kommune)

6.

Vi finder i fællesskab en dato for opstart af projektet

7.

Anlægget installeres og sættes i drift
Færdigmelding til kommunen sørger vi også for

Færdigt arbejde