Hvad er et minirenseanlæg

Hvad er et biologisk minirenseanlæg?

Biologiske minirenseanlæg er en effektiv og miljøvenlig løsning til behandling af spildevand for mindre ejendomme som private boliger, sommerhuse eller små virksomheder, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Anlægget fungerer ved først at lede spildevandet til en bundfældningstank, hvor faste stoffer og slam adskilles fra det flydende spildevand. Dette er en vigtig proces, da den forhindrer tilstopning og sikrer, at det efterfølgende rensningsarbejde kan foregå effektivt.

Efter bundfældningstanken føres det forrensede spildevand videre til selve minirenseanlægget. Her finder den biologiske rensningsproces sted. Denne proces involverer naturligt forekommende mikroorganismer, som nedbryder de organiske stoffer i spildevandet. Disse mikroorganismer omdanner forurenende stoffer til mindre skadelige former, typisk i form af kuldioxid, vand og biomasse. Det er en naturlig og effektiv måde at rense spildevand på, uden brug af skadelige kemikalier.

Efter den biologiske rensning er spildevandet betydeligt renere og kan derfor sikkert udledes til lokale vandløb, dræn, søer eller lignende. Dette bidrager til at beskytte miljøet og sikre, at lokale vandressourcer forbliver rene og sikre for dyreliv og mennesker. Den store fordel ved et biologisk minirenseanlæg er dets evne til at imitere naturens egen måde at rense vand på, hvilket gør det til en bæredygtig løsning for spildevandsbehandling.

Ved at vælge et biologisk minirenseanlæg bidrager man til en grønnere fremtid og understøtter bæredygtig udvikling i lokalsamfundet. Det er en investering ikke kun i miljøet, men også i en mere bæredygtig og ansvarlig levevis.

Hvor er et minirenseanlæg brugbart?

Minirenseanlæg er særligt brugbare i områder uden for det offentlige kloaknet. Dette gælder ofte i landzoner og sommerhusområder, hvor tilslutning til det offentlige kloaksystem enten er umuligt eller økonomisk ufordelagtigt. Disse anlæg er ideelle til individuelle boliger, mindre samfund eller virksomheder, der ligger i isolerede områder, da de giver en effektiv og selvstændig løsning til spildevandsbehandling.

Kommunerne spiller en vigtig rolle i at regulere brugen af minirenseanlæg. Ifølge miljøbeskyttelsesloven er kommunerne forpligtede til at udarbejde en spildevandsplan, der indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. Denne plan er afgørende for implementering af forbedrede spildevandsrensnings metoder i kommunen. Et minirenseanlæg sikrer, at man kan overholde alle gældende rensekrav i Danmark, som omfatter parametre som O, SO, OP og SOP.

Et minirenseanlæg er ikke bare en løsning for nuværende miljøudfordringer, men også en investering i fremtiden. Det sikrer, at selv i afsides liggende områder kan man bidrage til beskyttelse af miljøet og vandressourcerne. Ved at vælge denne løsning tager ejere et aktivt skridt mod at leve mere bæredygtigt og ansvarligt over for naturen. Dette er især vigtigt i områder, hvor den traditionelle infrastruktur ikke kan understøtte miljøbeskyttelse gennem det offentlige kloaksystem. Minirenseanlæg giver ejere friheden til at nyde naturen, mens de samtidig beskytter den for fremtidige generationer.

Hvad betyder renseklasse?

Renseklasse O = Organisk rensning
Bliver anvendt hvor der kan afledes renset vand til store vandløb tæt på havet. her er det tilstrækkeligt at rense det organiske stof fra.

Renseklasse SO = Skærpet organisk rensning
Bliver anvendt hvor der er behov for at rense både organisk stof og kvælstof fra, og hvor der ikke udledes til en sø.

Renseklasse OP = Organisk rensning med fosfor fjernelse
Bliver anvendt hvor der udledes renset vand til lidt større vandløb og søer, og der ikke er behov for at rense organisk stof samt fosfor fra.

Renseklasse SOP = Skærpet organisk rensning med fosfor fjernelse
Bliver anvendt hvor der udledes renset vand til følsomme vandmiljøer (mindre vandløb, søer samt områder med særlige drikkevandsinteresser)

(Renseklassen du skal have, bliver bestemt af kommunen når du får dit påbud.)

 

Hvordan vedligeholdes et minirenseanlæg?

Vedligeholdelse af et minirenseanlæg er forholdsvis enkel og kræver ikke meget arbejde fra ejerens side. Det vigtigste vedligeholdelseselement er bundfældningstanken, som skal tømmes årligt. Denne tømning sker typisk gennem den kommunale tømningsordning, hvilket gør processen nem og bekvem for ejeren. Det er vigtigt at holde sig til denne årlige tømningsplan for at sikre anlæggets effektivitet og forhindre problemer relateret til overfyldning.

Derudover er det lovmæssigt påkrævet at indgå en serviceaftale. Denne aftale dækker den årlige kontrol af anlægget, som er afgørende for at sikre, at alt fungerer som det skal. Under disse kontroller vil en fagperson gennemgå anlæggets forskellige komponenter for at identificere og forebygge eventuelle problemer. En anden vigtig del af serviceaftalen er udtagningen af en vandprøve, der analyseres og sendes til kommunen. Denne prøve fungerer som dokumentation for, at anlægget lever op til de gældende rensekrav.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom et minirenseanlæg kræver minimal indsats fra ejerens side, er den regelmæssige kontrol og vedligeholdelse essentiel for at opretholde anlæggets funktion og effektivitet. Korrekt vedligeholdelse sikrer også, at anlægget fortsat vil være en miljøvenlig løsning for spildevandsbehandling. Ved at følge disse enkle vedligeholdelsesprocedurer kan ejere nyde fordelene ved et minirenseanlæg uden bekymringer.

Minirenseanlæg pris.

Et minirenseanlægs pris kan svinge meget fra ejendom til ejendom. Vi har dog lavet en komplet pris* på det mest solgte anlæg. Dvs. et anlæg der passer til en alm. husstand med op til 5 personer (et 5PE SO-anlæg), hvor vi har alt inklusiv. Den pris er beregnet ud fra, at vi kan sætte et 5PE SO minirensningsanlæg i umiddelbar nærhed af din gamle septitank og herfra genbruge tilløb- samt afløbsrør. Den ekstra rørføring der måtte være ved hen til dit nye minirenseanlæg, er med i prisen.

Komplet installation af 5PE SO minirenseanlæg: KR. 89.900 inkl. moms*.
*Elektriker er ikke medregnet

Hvad betyder alt inklusiv i vores tilbud?

“Alt inklusiv” I vores tilbud betyder at der både er ansøgning, tegninger, samt færdigmelding og dokumentation til kommunen med i prisen. Så du skal ikke være bange for at du selv skal bruge din tid på at finde forskellige blanketter eller sidde i kø hos kommunen.

Sådan kommer du i gang:

Ring til vores kloakmester på tlf. 23321368 og vi hjælper dig i gang hurtigst muligt med at få installeret dit helt eget minirensningsanlæg.

Hvorfor vælge et minirensningsanlæg fremfor andre renseløsninger?

– et minirenseanlæg er en fremtidssikker løsning.

– med et minirenseanlæg kan du altid dokumentere din renseevne. (Ingen andre renseløsninger på markedet kan dette)

– et minirenseanlæg kræver ikke meget plads til installering.

– et minirenseanlæg har ingen vedligehold af dig som bruger.

Med et minirenseanlæg har du den nyeste og mest fremtidssikre løsning på markedet.

Ofte stillede spørgsmål

Et minirenseanlæg er et anlæg, der renser spildevand på samme måde som større rensningsanlæg. Steder, hvor der ikke er kloakering, kan man rense sit spildevand med et minirenseanlæg.

Prisen på et nedsivningsanlæg kan variere meget, afhængigt af en række faktorer. Det er bedst at kontakte os for at få en nøjagtig pris.

Et rensningsanlæg renser spildevandet for din husstand og fungerer derfor ligesom de helt store renseanlæg omkring byerne. Minirenseanlægget renser spildevandet ved hjælp af biologiske processer.

Prisen for et spildevandsanlæg kan variere meget, afhængigt af en række faktorer. Det er bedst at kontakte os for at få en nøjagtig pris.

Minirensningsanlægget nedbryder de skadelige stoffer i spildevandet til uskadelige stoffer – alene ved iltning. Det skadelige stof i spildevand, bliver omdannet til uskadelige stoffer.

Prisen for etablering af et minirenseanlæg er afhængig af flere faktorer som fx husstandens størrelse, kommunens rensekrav og forholdene ved anlæggets placering. Priserne kan variere meget, så det er bedst at kontakte os for at få en nøjagtig pris.