Minirenseanlæg til private

Bliv klogere på hele processen i videoen herunder

Efterhånden stilles der højere og højere krav til at få renset spildevand uden for de større byer og den offentlige kloakering. Her er et biologisk minirenseanlæg en sikker løsning.

Et Biologiskminirens fungerer præcis som de store kommunale renseanlæg, bare i mindre skala tilpasset husstanden.

biokube

Komplet installation,
kombi anlæg 5PE SO
kr. 89.900,- inkl. Moms*

*eksklusiv elarbejder.
20 års garanti

Produkter

biokube venus minirenseanlæg
Venus 1850

BioKubes standardmodel, Venus 1850, er velegnet til enhver ejendom med et lille diskret låg og med en indbygget teknikboks. Fås fra en hustand og helt op til syv husstande.

biokube mars minirenseanlæg
Mars

Biokube Mars er den perfekte løsning til flere husstande. Der er mange penge at spare, hvis flere husstande deler en Mars, og både strømforbrug og behandlingseffekt kan reguleres efter behov.

biokube pluto minirenseanlæg
Pluto

Biokube Pluto er udviklet til at rensevand i områder med O eller OP rensekrav.

Referencer

Vil du have en naturlig biologisk rensning af dit spildevand?

Med alle de ovenstående produkter fra Biokube, får du en naturlig biologisk rensning af spildevandet.

Men hvad betyder det så? og skal der tilsættes noget for at få en ordentlig rensning af spildevandet ?

Den faste masse i spildevandet tilbageholdes i bundfældningstanken, hvorefter væsken pumpes ind i rensedelen. I rensedelen tilsættes frisk luft i vandet. Ilten i luften, får de naturlige bakterier i spildevandet til at arbejde og affaldsstofferne nedbrydes. Efter denne proces udledes der kun rent vand til vandløb, søer og hav ikke af disse stoffer. Med et Minirens fra Privatminirens.dk er du med til at mindske iltsvind i søer og havet.

I nogle områder kræves en ekstra rensning af spildevandet, hvor der også skal renses for Phosfor. Det gøres ved at anlægget tilsætter en væske der binder phosforen og begge dele bundfælder i bundfældningstanken. Kommunen vil skrive i dit ’påbud om forbedret spildevandsrensning’ hvilket rensekrav du skal leve op til.

Uanset hvilke rensekrav du skal leve op til skal vi nok vejlede dig i til den rigtige løsning.